Podrobnosti návrhu

Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO/DIS 13585:2020)
Číslo:prEN ISO 13585
Komise:CEN/TC 121
K připomínkám do:23.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.