Podrobnosti návrhu

Cosmetics - Analytical methods - Measurement of traces of heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique (ISO/DIS 21392:2020)
Číslo:prEN ISO 21392
Komise:CEN/TC 392
K připomínkám do:22.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.