Podrobnosti návrhu

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, hydraulic actuated - Family G, type B
Číslo:prEN 13434
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:23.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.