Podrobnosti návrhu

Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 3: Case-hardening steels (ISO/DIS 683-3:2020)
Číslo:prEN ISO 683-3
Komise:CEN/TC 459/SC 5
K připomínkám do:23.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.