Podrobnosti návrhu

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, direct actuated - Family G, type A
Číslo:prEN 13433
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:23.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.