Podrobnosti návrhu

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Integrated navigation systems – Part 2: Modular structure for INS – Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Číslo:80/958/CDV - IEC 61924-2 ED2
Komise:IEC/TC 80
K připomínkám do:7.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.