Podrobnosti návrhu

Nuclear facilities – Instrumentation important to safety – Spent fuel pool instrumentation
Číslo:45A/1322/CDV - IEC/IEEE 63113 ED1
Komise:IEC/SC 45A
K připomínkám do:7.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.