Podrobnosti návrhu

Kvalita péče o seniory
Číslo:prEN 17500 (v češtině)
Komise:CEN/TC 449
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.