Podrobnosti návrhu

Adhesives - Designation of main failure patterns (ISO/DIS 10365:2020)
Číslo:prEN ISO 10365
Komise:CEN/TC 193
K připomínkám do:29.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.