Podrobnosti návrhu

Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity (ISO/DIS 11357-4:2020)
Číslo:prEN ISO 11357-4
Komise:CEN/TC 249
K připomínkám do:29.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.