Podrobnosti návrhu

Non-destructive testing - Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction (ISO 21432:2019)
Číslo:prEN ISO 21432
Komise:CEN/TC 138
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.