Podrobnosti návrhu

Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography with laser excitation
Číslo:prEN 17501
Komise:CEN/TC 138
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.