Podrobnosti návrhu

Mechanical thermostats for gas-burning appliances
Číslo:prEN 257
Komise:CEN/TC 58
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.