Podrobnosti návrhu

Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method (ISO/DIS 4518:2020)
Číslo:prEN ISO 4518
Komise:CEN/TC 262
K připomínkám do:7.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.