Podrobnosti návrhu

Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions (ISO/DIS 22044:2020)
Číslo:prEN ISO 22044
Komise:CEN/TC 44
K připomínkám do:7.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.