Podrobnosti návrhu

Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test (ISO/DIS 16929:2020)
Číslo:prEN ISO 16929
Komise:CEN/TC 249
K připomínkám do:4.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.