Podrobnosti návrhu

Dentistry - Dental diamond instruments - Part 1: General requirements (ISO 7711-1)
Číslo:prEN ISO 7711-1
Komise:CEN/TC 55
K připomínkám do:6.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.