Podrobnosti návrhu

Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph (ISO/DIS 5530-2:2020)
Číslo:prEN ISO 5530-2
Komise:CEN/TC 338
K připomínkám do:5.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.