Podrobnosti návrhu

Trenchless construction and testing of drains and sewers
Číslo:prEN 12889
Komise:CEN/TC 165
K připomínkám do:6.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.