Podrobnosti návrhu

Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held
Číslo:prEN 13138-2
Komise:CEN/TC 162
K připomínkám do:6.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.