Podrobnosti návrhu

Manually operated taps for gas burning appliances
Číslo:prEN 1106
Komise:CEN/TC 58
K připomínkám do:6.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.