Podrobnosti návrhu

Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement- Residual resistance ratio of cavity-grade niobium superconductors
Číslo:90/457/CDV - IEC 61788-23 ED2
Komise:IEC/TC 90
K připomínkám do:21.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.