Podrobnosti návrhu

Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test methods (ISO/DIS 22413:2020)
Číslo:prEN ISO 22413
Komise:CEN/TC 205
K připomínkám do:19.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.