Podrobnosti návrhu

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium hypochlorite
Číslo:prEN 15796
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:20.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.