Podrobnosti návrhu

Products used for the treatment of swimming pool water - Filter media
Číslo:prEN 15798
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:20.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.