Podrobnosti návrhu

Sanitary tapware - General specifications for aerators
Číslo:prEN 246
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:27.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.