Podrobnosti návrhu

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium chloride
Číslo:prEN 1421
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:27.07.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.