Podrobnosti návrhu

Internet of Things (IoT) - Vocabulary
Číslo:JTC1-SC41/158/CDV - ISO/IEC 20924 ED2
Komise:ISO/IEC/JTC 1/SC 41
K připomínkám do:11.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.