Podrobnosti návrhu

Assistive products for walking, manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames (ISO/DIS 11199-1:2020)
Číslo:prEN ISO 11199-1
Komise:CEN/TC 293
K připomínkám do:3.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.