Podrobnosti návrhu

Clothing - physiological effects - Measurement of water vapour resistance by means of a sweating manikin
Číslo:prEN 17528
Komise:CEN/TC 248
K připomínkám do:3.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.