Podrobnosti návrhu

Provision of services - Part 2: Services Contracts - Guidance for the design, content and structure of contracts
Číslo:prEN 17371-2
Komise:CEN/TC 447
K připomínkám do:3.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.