Podrobnosti návrhu

Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
Číslo:prEN 1176-10
Komise:CEN/TC 136
K připomínkám do:3.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.