Podrobnosti návrhu

Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods (ISO/DIS 10535:2020)
Číslo:prEN ISO 10535
Komise:CEN/TC 293
K připomínkám do:11.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.