Podrobnosti návrhu

Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO/DIS 10140-1:2020)
Číslo:prEN ISO 10140-1
Komise:CEN/TC 126
K připomínkám do:11.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.