Podrobnosti návrhu

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hydroxide
Číslo:prEN 15076
Komise:CEN/TC 164
K připomínkám do:10.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.