Podrobnosti návrhu

Assistive products - Classification and terminology (ISO/DIS 9999:2020)
Číslo:prEN ISO 9999
Komise:CEN/TC 293
K připomínkám do:14.08.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.