Podrobnosti návrhu

Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT Systems - Part 3: Semantic interoperability
Číslo:JTC1-SC41/167/CDV - ISO/IEC 21823-3 ED1
Komise:ISO/IEC/JTC 1/SC 41
K připomínkám do:16.09.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.