Podrobnosti návrhu

Basic semen examination - Specification and test methods (ISO/DIS 23162:2020)
Číslo:prEN ISO 23162
Komise:CEN/TC 140
K připomínkám do:5.09.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.