Podrobnosti návrhu

Amendment 1 – Household electric cooking appliances – Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills – Methods for measuring performance
Číslo:59K/315/CDV - IEC 60350-1/AMD1 ED2
Komise:IEC/SC 59K
K připomínkám do:13.10.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.