Podrobnosti návrhu

Amendment 1 – Household electric cooking appliances – Part 2: Hobs – Methods for measuring performance
Číslo:59K/316/CDV - IEC 60350-2/AMD1 ED2
Komise:IEC/SC 59K
K připomínkám do:27.10.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.