Podrobnosti návrhu

Amendment 1 – Electric room heating – Underfloor heating – Performance characteristics – Definitions, method of testing, sizing and formula symbols – Enhanced sustainable performance aspects
Číslo:59C/250/CDV - IEC 62999/AMD1 ED1
Komise:IEC/SC 59C
K připomínkám do:27.10.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.