Podrobnosti návrhu

Code for designation of colours
Číslo:3/1457/CDV - IEC 60757 ED2
Komise:IEC/TC 3
K připomínkám do:25.11.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.