Podrobnosti návrhu

Roof-top units
Číslo:prEN 17625
Komise:CEN/TC 113
K připomínkám do:4.02.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.