Podrobnosti návrhu

Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes and PTFE strings
Číslo:prEN 751-3
Komise:CEN/TC 208
K připomínkám do:22.03.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.