Podrobnosti návrhu

Domestic swimming pools - Environmental performance efficiency - Performance evaluation, methodology, and classification of the use of outdoor pools and their equipment
Číslo:prEN 17645
Komise:CEN/TC 402
K připomínkám do:29.03.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.