Podrobnosti návrhu

Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 7: Assessment of energy consumption of combination boilers equipped with a passive flue heat recovery device
Číslo:prEN 13203-7
Komise:CEN/TC 109
K připomínkám do:6.04.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.