Podrobnosti návrhu

Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity
Číslo:prEN 13203-4
Komise:CEN/TC 109
K připomínkám do:6.04.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.