Podrobnosti návrhu

Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps
Číslo:prEN 13203-6
Komise:CEN/TC 109
K připomínkám do:6.04.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.