Podrobnosti návrhu

Solar supported gas-fired domestic appliances producing hot water - Appliances not exceeding 70 kW heat input and 500 litres water storage capacity - Part 3: Assessment of energy consumption
Číslo:prEN 13203-3
Komise:CEN/TC 109
K připomínkám do:6.04.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.