Podrobnosti návrhu

Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion (ISO 6370-2:2020)
Číslo:prEN ISO 6370-2
Komise:CEN/TC 262
K připomínkám do:19.08.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.